top of page
Szukaj

Realizacja Mini Grantu „Polsko-ukraińska akademia małego dziecka”

Wolontariusze Szkolnych Klubów Wolontariatu z SP nr 1 i z SP nr 2 w Bieczu oraz wolontariusze dorośli z Lokalnego Ośrodka Wsparcia i Edukacji w Bieczu (LOWE) realizują MINI GRANT pt. „Polsko – ukraińska akademia małego dziecka”. Celem projektu jest: podejmowanie działań wolontariackich na rzecz ukraińskich dzieci przebywających na terenie gminy Biecz; rozwój wolontariatu o nowe doświadczenia; promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza, zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Biecz, w tym LOWE na rzecz podejmowania inicjatyw wolontarystycznych na rzecz uchodźców; wzrost świadomości społecznej mieszkańców powiatu, czym jest wolontariat; rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności. W ramach mini grantu dla starszych uczestników- ukraińskich dzieci organizowane są warsztaty artystyczne oraz wspólnego gotowania. Natomiast dla młodszych dzieci (3-6 lat) będą prowadzone spotkania w formie zajęć zabawowych dla matek i dzieci w integracji z dziećmi z polskiego przedszkola.

Mini grant realizowany jest w okresie od kwietnia 2022 do czerwca 2022 w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”


Comentários


bottom of page