top of page

"998 - czas na młodzież"

5 finansowany przez UE.png

„998 – czas na młodzież”
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
Nr projektu: 2020-3-PL01-ESC31-094765

Celem głównym projektu jest zaangażowanie grupy inicjatywnej w życie społeczności wiejskiej oraz przyjęcie odpowiedzialności za wniesienie pozytywnych zmian społeczności lokalnej poprzez reaktywowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kwiatonowicach.

 

W ramach projektu zostanie utworzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) działająca przy OSP w Kwiatonowicach. Kluczowym wyzwaniem na drodze do osiągnięcia celu będzie przywrócenie dawnej „świetności” tradycji OSP, pokoleniowe odtwarzanie/kontynuowanie działań jej członków (często rodziców, dziadków); aktywizowanie młodzieży do działań ratowniczych i pracy na rzecz społeczności lokalnej; podejmowanie nowych, koniecznych wyzwań edukacyjnych i praktycznych na rzecz społeczności lokalnej przez grupę inicjatywną oraz wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich. 
 

Główne założenia w projekcie to:
1.    Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej składającej się z 12 osób w wieku od 10-17 lat – jej umundurowanie, szkolenie teoretyczne i praktyczne, przygotowanie do zespołowego działania, utożsamianie z działaniami członków OSP i straży zawodowej, udział w gminnych/powiatowych zawodach MDP.
2.    Umundurowanie członków MDP.
3.    Zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu.
4.    Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych  w 3 blokach tematycznych  z  zakresu wiedzy      
     o OSP, funkcjonowanie i zadania, sprzęt pożarniczy, postępowania w sytuacji  zagrożenia.
5.    Zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych  w terenie (np. poszukiwania 
      zaginionej  osoby, usuwanie skutków anomalii pogodowych, gaszenie wypalanych traw, 
inne).
6.    Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców Kwiatonowic, podczas którego  przeprowadzona 
zostanie  prelekcja zzasad bezpieczeństwa oraz pokaz umiejętności opanowanych przez     
      członków MDP. 
7.    Przygotowywanie młodzieży do udziału w zawodach strażackich MDP.
8.    Uwieńczenie sukcesu projektu ślubowaniem członków MDP oraz wręczenie dyplomu nadanego  przez OSP  w Kwiatonowicach za wykazanie się  znajomościązasad  bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną podczas ćwiczeń  praktycznych. 

 

Młodzież w wieku 10-17 lat z Kwiatonowic, która lubi spędzać czas aktywnie, zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie„998 - czas na młodzież”  realizowany przez Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini z siedzibą w Kwiatonowice 21, 38-333 Zagórzany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności.
 

Jak wziąć udział w projekcie?
 

Wystarczy się do nas zgłosić:


1)    Wiceprezes Stowarzyszenia 
Aleksandra Gołąb 
Tel: 519 457 244 
Mail: sowkkwiatonowice@o2.pl

 

2)    Koordynator Projektu
Wojciech Żegleń
Tel: 503 797 853
Mail: wojtasz1992@interia.pl

bottom of page