top of page

„Skąd pochodzimy? Legenda o Kwiatonowicach”

logo do artykulu8 g.png

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Hominirealizuje projekt„Skąd pochodzimy? Legenda o Kwiatonowicach”. Zadanie zostało dofinansowanez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”,edycja 2022. Celem tego przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy wśród mieszkańców Kwiatonowic na temat miejscowości w której mieszkają, jako dziedzictwakulturowego o wyjątkowej historii, a także kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Ideą programu jest przeprowadzenie wielopokoleniowychwarsztatów plastyczno – historycznych, wprowadzających w lepsze poznanie tradycji, obyczajów i legend. Zostanie również przygotowany wakacyjny szlak poznawczy najciekawszych miejsc i zabytków, gra terenowa, oraz wystawa czasowa poświęcona legendzie o Królowej Jadwidze. Zajęcia skierowane są dla dzieci od lat 4 i prowadzone będą przez animatorów.  Każdy z uczestników otrzyma książkę aktywnościową dowspólnego,wielopokoleniowego rozwiązywania.  Już we wrześniu zapraszamy na zajęcia warsztatowe. 

bottom of page