top of page

Zostań Wolontariuszem

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek (wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, musi być zgoda rodziców), wykształcenie, status materialny. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens. 


Jeżeli masz wolny czas i chcesz pomagać ludziom, jeżeli chcesz współpracować z nami przy projektach wolontariackich zapoznaj się z poniższym systemem rekrutacji: 


SYSTEM REKRUTACJI WOLONTARIUSZY LOKALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU W GORLICACH


CZĘŚĆ I  


I. Spotkanie z kandydatem na wolontariusza w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach (dalej LCW):
- rozmowa informacyjna w LCW: 
- przekazanie dokumentów zgłoszenia do wolontariatu
- zaplanowanie wstępnych spotkań wprowadzających w świat wolontariatu
SPOTKANIE – wolontariat w szpitalu na oddziale geriatrycznym
- wizyta studyjna (oprowadzenie po oddziale)
- zapoznanie z wolontariuszami „weteranami” oddziału – krótka rozmowa
- pierwszy pobyt wśród chorych
SPOTKANIE – wolontariat w Domu Pomocy Społecznej (ul. Sienkiewicza lub Michalusa)
- wizyta studyjna (oprowadzenie po DPS-ie)
- zapoznanie z wolontariuszami „weteranami” placówki– krótka rozmowa
- pierwsze spotkanie z mieszkańcami Domu
SPOTKANIE – wolontariat Opieka Domowa 
- rozmowa z Koordynatorem Wolontariatu Opiekuńczego
- zapoznanie z zasadami pracy w domu podopiecznego, 
- pierwsza wizyta wspólnie z Koordynatorem w domu podopiecznego 

 

CZĘŚĆ II


II. Wizyta w Lokalnym Centrum Wolontariatu
- rozmowa z głównym koordynatorem ds. wolontariatu – p. Aleksandra Gołąb-Zięcina
- opinia koordynatora ds. wolontariatu w szpitalu i DPS-ach
- opinia szkolnego koordynatora lub opinia wychowawcy/dyrektora dot. wolontariusza
- wskazanie przez wolontariusza miejsca świadczenia usług wolontarystycznych – szpital, DPS, lub inne proponowane
- wstępne szkolenie BHP, szkolenie w miejscu świadczenia usług wolontarystycznych
- podpisanie porozumienia o świadczeniu usług wolontarysrycznych oraz dokumentów towarzyszących umowie 
- odebranie koszulki i identyfikatora
 
Wolontariusz niepełnoletni musi mieć zgodę rodziców na podjęcie działań wolontarystycznych.


Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy
Osoby dorosłe (dokumenty do pobrania)
Osoby niepełnoletnie  (dokumenty do pobrania) 

 

bottom of page