top of page

Lokalne Centrum Wolontariatu


Lokalne Centrum Wolontariatuzajmuje się promowaniem i organizowaniem wolontariatu w powiecie gorlickim. Pomagamy dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym, samotnym,niepełnosprawnym poprzez organizowanie różnorodnych działań wolontariackich. Prowadzimy edukacjępozaformalnąw szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych), ośrodkach pomocy społecznej, klubach seniora natemat prawnych aspektów wolontariatu oraz jego organizowania. LCW współpracuje z placówkami edukacyjnymi,leczniczymi i opiekuńczymi - przygotowuje do pracy w nich wolontariuszy. Jest organizatorem i współorganizatoremróżnorodnych akcji, kampanii na rzecz potrzebujących oraz z  inicjatyw wolontariuszy.


Wolontariusze współpracujący z LCW pomagają:
    - osobom starszym w domu i w instytucjach (DPS, Szpital)
    - dzieciom i młodzieży –w odrabianiu lekcji oraz w trudnych życiowych sytuacjach
    - osobom z niepełnosprawnością,
    - włączają się w organizację akcji charytatywnych oraz lokalnych wydarzeń (festynów, koncertów, turniejów, szkoleń i        warsztatów). 

 

LCW realizuje działania, które uczą samodzielności, rozwijają postawę wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za innych i siebie.


KOORDYNATORZY LOKALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU
1.    Lokalny Koordynator Wolontariatu – Aleksandra Gołąb – Zięcina, tel.: 519 457 244 
2.    Koordynator Wolontariatu Opiekuńczego – Irena Grądalska

bottom of page