top of page

"Śpiewać każdy może"

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini realizuje projekt „Śpiewać każdy może” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 dofinansowanego przez Unię Europejską. Dofinansowanie wyniosło 6888 euro.
 

Celem projektu jest bezinteresowne zaangażowanie się młodzieży poprzez pracę pięcioosobowej grupy inicjatywnej do rozpoczęcia działań wokalnej grupy w Kwiatonowicach. Utworzono wielopokoleniowy chór CANTABO, którego nazwa oznacza ‘będę śpiewać’. Chór liczy 20 członków i działa pod batutą dyrygenta ks. Mariusza Muchy. Uczestnicy wykonują wielogłosowe interpretacje najsłynniejszych utworów chóralnych. Działania te przyczyniły się do odtworzenia tradycji wspólnego muzykowania w Kwiatonowicach oraz zapoczątkowały międzypokoleniową współpracę mieszkańców. Chór można usłyszeć w kościele parafialnym w Kwiatonowic oraz Moszczenicy. 


https://www.facebook.com/profile.php?id=100088239872416
 

bottom of page