top of page

"Moc pomagania"

5 finansowany przez UE.png

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036440

Wartość projektu 6888,00 EURO

 

Celem głównym projektu jest rozbudzenie inicjatywy bezinteresownego działania młodzieży na rzecz drugiego człowieka poprzez pracę 5 osobowej grupy inicjatywnej w celu utworzenia grupy liderów wolontariatu.

 

Kluczowym wyzwaniem do osiągnięcia celu jest: aktywizowanie młodzieży do działań wolontarystycznych w pracy na rzecz społeczności lokalnej; podejmowanie nowych, koniecznych wyzwań edukacyjnych i praktycznych na rzecz społeczności lokalnej przez grupę inicjatywną. W ramach projektu realizowane będą zajęcia w różnej formie: wykłady, szkolenia, warsztaty, zajęcia plenerowe.

 

Zajęcia poruszać będą zagadnienia takie jak: aspekty wolontariatu; organizowanie i zarządzanie wolontariatem; praca społeczna; wolontariat w instytucjach pomocowych; wolontariat pokoleniowy.

 

Cele będą osiągane poprzez:

 1. Utworzenie 12 osobowej grupy liderów wolontariatu w wieku od 15 do 21 lat. – szkolenie teoretyczne i praktyczne, przygotowanie do zespołowego działania,

 2. Podniesienie umiejętności interpersonalnych grupy inicjatywnej przekazywanie wiedzy praktycznej wolontariuszom.

 3. Podwyższenie umiejętności teoretycznych i praktycznych liderów wolontariatu dotyczących zagadnień związanych z pracą społeczną.

 4. Promowanie wśród młodzieży aktywności obywatelskiej – działania grupy inicjatywnej i wolontariuszy w instytucjach pomocowych (szpital, domy pomocy          społecznej, domy dziecka).

 5. Wzrost świadomości społecznej czym jest wolontariat, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie nowych inicjatyw z instytucjami pomocowymi w Gorlicach.

 6. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z Seniorami z Gorlickiego Klubu Seniora jako przykład integracji międzypokoleniowej w zadaniach na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej lub dostepne są w biurze Lokalnego Centrum Wolontariatu. Wypełnione i podpisane proszę dostarczyć we wskaznym terminie do biura Lokalnego Centrum Wolontariatu, wysłać mailem, bądź zostawić w sekretariacie w swojej szkole. 

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 • Rekrutacja trwa do 3 grudnia2021 r.

 • Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach ul. Węgierska 11, biuro czynne codziennie w godzinach od 8.30 do 14.30

 • E-mail: mocpomagania.eks@gmail.com

 

DOKUMENTY INFORMACYJNE I REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W SZKOLE U KOORDYNATORA WOLONTARIATU

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 • Formularz zgłoszeniowy

 • oświadczenie RODO

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ KONTAKT DOSTĘPNE POD:

bottom of page