top of page

Szkolne Kluby Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu to powstała w szkole grupa wolontariuszy, działających na rzecz społeczności lokalnej.


Działania podejmowane przez wolontariuszy są zależne od potrzeb środowiskowych, potencjału zaangażowanej młodzieży oraz ich indywidualnych preferencji.


Wolontariuszami opiekuje się koordynator z grona pedagogicznego danej szkoły, wspierany przez Lokalne Centrum Wolontariatu.


Co daje wolontariat w szkole?


Wolontariuszom:
uwrażliwia ich na drugiego człowieka
wzmacnia poczucie własnej wartości
uczy praktycznego wykorzystania wiedzy
rozwija umiejętności społeczne
kształci zaradność, odpowiedzialność i samodzielność
stwarza alternatywę dla outsiderów


Szkole:
poszerza ofertę zajęć w szkole
daje skuteczne narzędzia wychowawcze
ułatwia współpracę szkoły z podmiotami zewnętrznymi
rozbudowuje potencjał i kanały promocyjne szkoły
pomaga uczniom polubić nauczycieli i szkołę

Korzyści z udziału w Szkolnych Klubach Wolontariatu:
opracowane rozwiązania formalne dla wolontariuszy zgodne z obowiązującym prawem
materiały promocyjne
pomoc organizacyjną
szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów
wymianę pomysłów i doświadczeń
promocję działań wolontariuszy
uczestnictwo w uroczystościach i konkursach związanych z wolontariatem


Jak włączyć SKW do współpracy z LCW?


W gronie pedagogicznym należy znaleźć osobę, która chciałaby podjąć się roli koordynatora /opiekuna/ wolontariuszy lub mając już szkolnego koordynatora zgłosić się do biura LCW 
 
Dyrektor/opiekun SKWwypełnia formularz zgłoszeniowy i wyraża akceptację na współpracę klubu z LCW.
Szkolne Kluby Wolontariatu współpracujące z LCW: 
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Binarowej
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Korczynie
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Libuszy
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Racławicach
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rożnowicach
SKW przy Szkole Podstawowej w Sitnicy
SKW przy MZS nr 1 w Gorlicach
SKW przy MZS nr 1 w Gorlicach
SKW przy MZS nr 5 w Gorlicach
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bystrej
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Klęczanach
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kwiatonowicach
SKW przy Zespole Szkół w Ropicy Polskiej
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Stróżówce
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szymbarku
SKW przy Szkole Podstawowej w Zagórzanach
SKW przy Szkole Podstawowej w Bieśniku
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Łużnej
SKW przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mszance
SKW przy Szkole Podstawowej w Woli Łużańskiej
SKW przy Zespole Szkół w Uściu Gorlickim
SKW przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach
SKW przy Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach 
SKW przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach

 

bottom of page