top of page

"Sami dla siebie"

4 logo.PNG

„Sami dla siebie”
Nr umowy 369/III/2021 dla wniosku NOWEFIO 34829
Wartość programu: 87 925,00 zł

 

Projekt „Sami dla siebie” realizowany będzie przez 15 miesięcy w okresie 01.06.2021 do 31.08.2022 w Kwiatonowicach. Działania skierowane są do 15 osób dorosłych - członków lokalnych organizacji z Kwiatonowic: Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Caritas oraz 15-20 osób zamieszkujących Kwiatonowice, którym zostanie udzielona pomoc wolontarystyczna.
 

Celem zaplanowanego zadania jest aktywizacja 15 osób dorosłych z lokalnych organizacji pozarządowych, mieszkańców Kwiatonowic w dwóch obszarach:
- społecznym - powołanie „Domu Sąsiedzkiego w Kwiatonowicach” jako miejsca skupiającego aktywność członków lokalnych organizacji, a w przyszłości innych mieszkańców wioski – włączenie ich w działania na rzecz środowiska lokalnego.
- edukacyjnym - związanym z prowadzonymi działaniami szkoleniowymi o tematyce: potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych; przygotowanie do wolontariatu; pierwsza pomoc w geriatrii; zajęcia warsztatowe z animatorem społecznym.

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
•    Rekrutacja trwa do 31 lipca 2021 r.
•    Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini, Kwiatonowice 21, 38-333 Zagórzany, godz. 8.00 – 14.00, tel. 519457244
•    E-mail: sowkkwiatonowice@o2.pl 

 

DOKUMENTY INFORMACYJNE I REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ:
•    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
•    Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o stanie zdrowia, RODO – Załącznik nr 1
•    Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – Załącznik nr 4
•    Plakat informacyjny

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ KONTAKT DOSTĘPNE POD:
•    E-mail: sowkkwiatonowice@o2.pl
•    Tel. 519457244
•    Strona internetowa. www.kwiatonowice.pl
•    Facebook. kwiatonowickiestowarzyszeniehomini
 

 

bottom of page