top of page

„Starszy brat – starsza siostra”

„Starszy brat – starsza siostra” projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności. Dotyczy pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, poprzez nawiązanie relacji z wolontariuszem (mentorem). Jest to forma pracy, opartej na związku z troskliwą i opiekuńczą osobą, która pomoże młodemu człowiekowi w przyswajaniu właściwych postaw, rozwijaniu jego pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjałów. W trakcie rocznego trwania projektu wolontariusze będą wspierać dzieci w ich rozwoju poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i kształtowanie właściwych wzorców zachowania, a także poczucia własnej wartości. 
Pomocą zostaną objęte dzieci w wieku od 7 do 14 lat z terenu gminy i miasta Gorlice. 
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.


Realizacja projektu od 01.02.2023 – 31.01.2024
Nr projektu 2022-3-PL01-ESC30-SOL-000101869

bottom of page