top of page

O nas

Nasze stowarzyszenie jest organizacją non profit (nie dla zysku), powstałą w 2000 roku z
inicjatywy mieszkańców, rodziców i nauczycieli szkoły podstawowej w Kwiatonowicach.
Swoim działaniem obejmujemy wieś, gminę i powiat gorlicki. Za nadrzędny cel stawiamy
sobie działalność edukacyjną w środowisku o niskim kapitale kulturowym oraz integrację
społeczności lokalnej wokół własnych spraw i problemów. Działania adresujemy do
dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.


W 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia powołał Lokalne Centrum Wolontariatu „Sięgamy
wyżej”. Razem z wolontariuszami niesiemy pomoc dzieciom, osobom starszym,
samotnym i niepełnosprawnym. W szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych),
ośrodkach pomocy społecznej, klubach seniora prowadzimy edukację pozaformalną na
temat prawnych aspektów wolontariatu oraz jego organizowania. LCW współpracuje z
placówkami edukacyjnymi, leczniczymi i opiekuńczymi - przygotowuje do pracy w nic wolontariuszy. Jest organizatorem i współorganizatorem różnorodnych akcji, kampanii na rzecz inicjatyw wolontariuszy- zbiórki charytatywne, wyjazdy integracyjne, akcje cykliczne i inne.

ZARZĄD


Aleksandra Gołąb- Zięcina – Prezes Stowarzyszenia
Gabriela Poznańska – Wiceprezes 
Olga Potyrało – Członek Zarządu 

 

Sprawozdania 

 

 


 

 

Kontakt:
Tel. 519 457 244
e-mail: sowkkwiatonowice@o2.pl
KRS 0000029354

NIP: 738 187 14 15

bottom of page