top of page

„Dodać życia do lat” 

nowe logo UE.png

„Dodać życia do lat” projekt Stowarzyszenia Homini realizowany w partnerstwie z Gminą Biecz i LOWE w Gminie Biecz w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Solidarności. 
Celem projektu jest zaangażowanie 5 osobowej grupy inicjatywnej (młodzi ludzie z Gminy Biecz w wieku od 18 do 30 lat) do działań na rzecz osób dorosłych, wykluczonych społecznie poprzez tworzenie nowej oferty edukacyjno-kulturalnej i prowadzenie innowacyjnych form inicjatyw lokalnych w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 na terenie Gminy Biecz.
W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone będą różne formy aktywizacji uczestników, m.in. realizowany będzie cykl zajęć warsztatowych: 
1. „Zdrowe ręce, zdrowy umysł” - prowadzenie warsztatów teatralnych, rękodzielniczych, kulinarnych, szycia, kaligrafia
2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – nornic walking
3. „Spotkanie z ekspertem” - rozmowy tematyczne ze specjalistą/ekspertem od danego tematu np. komunikacja (psycholog), przysługujące świadczenia z ZUS, MOPS-u, prawne aspekty osób dorosłych, diabetolog, rehabilitacja, wędkarstwo. 
Działania ukierunkowane są na:
- ograniczenie marginalizacji wśród osób dorosłych (w tym seniorów), zamkniętych w domach;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- stymulowanie wzrostu aktywności społecznej wśród osób dorosłych;
- przełamanie stereotypu myślenia o grupie odbiorców jako tych niepotrzebnych, nie wymagających dostępu do kultury, nauki, kontaktów międzyludzkich;
- praktyczne wdrożenie idei integracji i solidarności międzypokoleniowej- wspólne poznawanie świata tradycji, kultury oraz nowych technologii przez wszystkich uczestników;
- zwiększenie wiedzy i umiejętności os. dorosłych przydatnych w życiu codziennym (zapobieganie wyobcowaniu, alienacji – wykluczenie społeczne i edukacyjne);
- podejmowanie nowych wyzwań edukacyjnych, społecznych na rzecz wspólnoty lokalnej przez grupę inicjatywną;
- promowanie działań woluntarystycznych wśród młodzieży;
Odbiorcami projektu będzie grupa (ok 30 osób) ludzi dorosłych, która wymaga szczególnego wsparcia, są to osoby: samotne, niepełnosprawne, bezrobotne, prowadzące gospodarstwo rolne, po leczeniu alkoholowym - zamknięte w domu, skupione tylko na aspektach dnia codziennego bez możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.


Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
nr projektu: 2022-3-PL01-ESC30-SOL-000101979

bottom of page