top of page
Szukaj

Lokalna Koalicja Wolontariatu

Lokalne Centrum Wolontariatu, przy Kwiatonowickim Stowarzyszeniu Homini skupia wolontariuszy dorosłych, seniorów oraz ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, którzy na co dzień pomagają: dzieciom, samotnym, niepełnosprawnym oraz aktywnie włączają się w akcje pomocowe. W celu rozwoju współpracy, integracji i komunikacji międzysektorowej na rzecz wspólnych działań w obszarze wolontariatu, Stowarzyszenie utworzyło Lokalną Koalicję Wolontariatu. Członkami tej Koalicji są osoby reprezentujące organizacje, instytucje oraz inne podmioty z lokalnego środowiska.


W ramach tego przedsięwzięcia Prezes Stowarzyszenia Aleksandra Gołąb-Zięcina zorganizowała spotkanie dla wolontariuszy 9 listopada w budynku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Gorlicach, aby podziękować im za trud i czas poświęcony każdego dnia. Praca i zaangażowanie ludzi dobrej woli są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Działalność wolontariuszy to także wyraz postaw obywatelskich i społecznych, w duchu akceptacji i szacunku do drugiego człowieka. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza obchodzonego 5 grudnia wolontariusze otrzymają chusty promujące działania wolontariackie.


Działania Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini wspierane są przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zadania w ramach Lokalnej Koalicji zostały dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Więcej informacji oraz zdjęcia dostępne na: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068241722204


Comments


bottom of page