top of page
Szukaj

Stypendium Pomostowe

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne I stopnia do udziału w XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które działały na rzecz Stowarzyszenia i/lub Lokalnego Centrum Wolontariatu i/lub angażowały się w życie lokalnej społeczności.


1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają wszystkie kryterium.

2. Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendia otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.

3. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł. i jest wypłacane w 10 ratach.

4. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający w/w warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 r.


Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XXII edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

Comments


bottom of page